فهرست اخبار فهرست اخبار

گزارش دیدار از همکاران بیمار مدیریت شعب استان مازندران

مصطفی تقوی مدیر شعب استان با همراهی دیگر مسولین مدیریت در آغاز سال جدید در راستای ارج نهادن به جایگاه سلامت و تندرستی کارکنان و همچنین احترام به کرامات انسانی به عنوان یکی از ارزشهای سازمان از همکاران،که در بستر بیماری بوده دیدار نمودند .
مصطفی تقوی مدیر شعب استان با همراهی دیگر مسولین مدیریت در آغاز سال جدید در راستای ارج نهادن به جایگاه سلامت و تندرستی کارکنان و همچنین احترام به کرامات انسانی به عنوان یکی از ارزشهای سازمان از همکاران، آقایان حسن احمد علیزاده(شاغل مرکزی بابل و از رزمندگان دفاع مقدس) وحسین علی منش(بازنشسته) که در بستر بیماری بوده دیدار نمودند .
گفتنی است خانواده علی منش و احمد علیزاده نیز ضمن تشکر و ابراز خوشحالی از این دیدارتوضیحاتی در خصوص روند درمانی همکاران ارایه نمودند.
لازم به ذکر است مدیر شعب استان ضمن دلجویی از این همکاران و احساس همدردی با خانواده محترمشان ، آرزوی بهبودی و سلامتی را برای آنان از خداوند منّان مسیلت و آمادگی مدیریت را جهت هرگونه کمک در جهت بهبود وضعیت درمان اعلام نمودند.
آخرین بروزرسانی 1395/7/5