فهرست اخبار فهرست اخبار

مصطفی تقوی مدیر شعب بانک مسکن استان مازندران:

طرح تضمین معاملات فروش اقساطی مسکن وافتتاح حساب امانی ویژه پیش فروش ساختمان در بانک مسکن تصویب شد

مصطفی تقوی مدیر شعب بانک مسکن استان مازندران با اشاره به تصویب بخشنامه طرح تضمین معاملات فروش اقساطی مسکن در هیات مدیره بانک تاکید کرد: در حال حاضرتمامی اعضای کانون سراسری انبوه‌سازان می‌توانند به شعب مرکزی هر استان مراجعه کرده و خواستار عقد قرارداد معاملات تضمین فروش اقساطی مسکن شوند.
وی افزود: در این طرح برای انبوه‌سازانی که خواهان فروش اقساطی واحدهای مسکونی خود به خریداران هستند ولی از سوی دیگر نگران عدم بازپرداخت اقساط از سوی آنان هستند، فرآیند بازپرداخت تضمین می‌شود. به این شکل که بانک بازپرداخت واحدهای مسکونی معرفی شده تا سقف ۵۰ درصد ارزش کارشناسی ملک را مشروط به اینکه بیش از ۱۵۰ میلیون تومان نشود و میزان اقساط ماهیانه نیز بیش از ۳ میلیون تومان نباشد به عهده می‌گیرد. این قرارداد سه جانبه و میان بانک، انبوه‌ساز و خریدار بوده و حداکثر مدت قرارداد ۵۰ ماهه و نرخ مؤثر کارمزد بانک نیزحدود 3/2درصد خواهد بود..
مدیرشعب استان مازندران یکی دیگر از طرح‌های این بانک در سال جاری را فعال‌سازی حساب امانی در خصوص پروژه‌های پیش‌فروش مسکن بیان کرد و گفت: مهم‌ترین دغدغه پیش خریداران و پیش فروشندگان مسکن به ترتیب پیشرفت فیزیکی به‌موقع پروژه و بازپرداخت به‌موقع اقساط است. این طرح به رفع این دغدغه‌ها کمک می‌کند.
تقوی در تشریح این موضوع اظهار داشتند:پیش‌فروشنده باید ابتدا از وزارت راه و شهرسازی مجوز گرفته و سپس یک حساب امانی را نزد بانک مسکن افتتاح کند و پیش‌خریداران نیزمبالغ خود را به آن حساب واریز می نمایند و بانک بر اساس کارشناسی پیشرفت پروژه، پول را به‌تدریج به پیش‌فروشنده پرداخت نموده و کارمزد اجرای این طرح سالانه ۱۰۰ هزار تومان برای هر قرارداد و به‌علاوه نیم درصد ارزش پروژه برای کل زمان ساخت است.
مدیر شعب استان مازندران خاطر نشان کرد:انبوه‌سازانی که از بانک مسکن تسهیلات ساخت دریافت نکرده اند، در صورتی که قصد فروش واحدهای خود را به صورت اقساطی دارند و از طرفی نگران بازپرداخت اقساط خود هستند طی این طرح می توانند یک قرارداد سه جانبه با بانک امضای کنند و بانک با کارمزد حدود 5 درصدی بازگشت منابع وی را تضمین می‌نماید.
آخرین بروزرسانی 1395/7/5