فهرست اخبار فهرست اخبار

شرط تاریخ ازدواج وازدواج اول در تسهیلات زوجین از محل اوراق گواهی حق تقدم حذف شد.

مصطفی تقوی مدیر شعب استان مازندران اظهار نمودند : بانک مسکن به منظور ارایه خدمات مطلوب تر به مشتریان شرایط پرداخت تسهیلات در قالب اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن و صندوق پس انداز مسکن یکم زوجین را تسهیل کرد.
تقوی ادامه داد : از این پس تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به زوجین بدون توجه به تاریخ ازدواج پرداخت می شود و شرط ازدواج اول در پرداخت تسهیلات به زوجین از محل اوراق و صندوق پس انداز مسکن یکم نیز حذف شده است .
مدیر شعب مازندران افزود : از این پس در طرح تضمین معاملات فروش اقساطی مسکن نیز ارایه معرفی نامه برای سازنده از سوی کانون سراسری انجمن های صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان ضروری نیست و تمامی سازندگان مسکن بدون الزام به عضویت در کانون و یا ارایه معرفی نامه از کانون می توانند از مزایای طرح تضمین استفاده نمایند .
تقوی همچنین خاطرنشان کرد : در طرح عید تا عید بانک مسکن ( از عید سعید فطر تا عید سعید غدیر خم ) تمام خریداران وکالتی واحدهای مسکونی در رهن بانک مسکن در صورت نداشتن اقساط معوق، بدون واریز درصدی از مانده بدهی می توانند با مراجعه به شعب این بانک نسبت به انتقال همزمان مانده بدهی و سند مالکیت مورد رهن به نام خود اقدام نمایند.
آخرین بروزرسانی 1395/7/5