فهرست اخبار فهرست اخبار

سه راهکار برای دریافت تسهیلات مسکن

مصطفی تقوی مدیرشعب بانک مسکن استان مازندران طرح‌های سه‌گانه برای خانه‌دار شدن مردم را تشریح کرد:

طرح اول:تسهیلات مسکن انفرادی و زوجین از طریق صندوق پس انداز مسکن یکم
تقوی اظهار نمود: براساس مصوبه جدید، در تهران هر یک از زوجین می‌توانند تا مبلغ ۸۰ میلیون تومان و در مجموع ۱۶۰ میلیون تومان برای یک پلاک ثبتی وام دریافت کنند؛ این مبلغ در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۶۰ میلیون تومان، در مجموع ۱۲۰ میلیون تومان و در شهرهای کوچک ۴۰ میلیون تومان و در مجموع ۸۰ میلیون تومان بر روی یک پلاک ثبتی است.
وی با اشاره به اینکه براساس این طرح، معادل ۸۰ درصد ارزش ملک مبایعه‌نامه یا ساخت، متقاضیان می‌توانند از وام‌های جدید مسکن استفاده کنند، تصریح کرد: در این طرح محدودیتی برای زوجین از جهت تاریخ ازدواج وجود ندارد.
کاهش سود تسهیلات
تقوی، رقم ماهیانه نرخ سود تسهیلات این نوع وام را که قبلا13 درصد بود، با کاهش دو درصدی، ۱1 درصد اعلام کرد و افزود: دوره بازپرداخت این وام، ۱۲ سال و اقساط ماهیانه آن در تهران دو میلیون و 6 هزار تومان ،درشهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ماهانه یک میلیون و 505 هزار تومان برای زوجین  و سایر مناطق شهری با سقف ۸۰ میلیون تومان، یک میلیون و3 هزار تومان است
شروط اصلی دریافت وام مسکن
وی، سه شرط اصلی استفاده از این طرح را حداقل دارا بودن ۱۸ سال سن و درآمد مستقل، عدم استفاده از تسهیلات بانک مسکن تاکنون و عدم استفاده از امکانات مسکن دولتی را ذکر کرد و گفت: امکان اعطای تسهیلات در این صندوق از طریق پس‌انداز فراهم است، این در حالی است که علاوه بر آن، ۱۰ میلیون تومان نیز وام جعاله برای این افراد قابل ارایه است
طرح دوم: اوراق گواهی حق تقدم مسکن
وی در توضیح طرح دوم وام مسکن گفت: در طرح ممتاز که پرداخت اوراق از طریق فرابورس صورت می‌گیرد، ۶۰ میلیون تومان وام در تهران، ۵۰ میلیون تومان در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و ۴۰ میلیون تومان در سایر مناطق شهری پرداخت می‌شود و هر یک از زوجین می‌توانند بر روی یک پلاک ثبتی از محل اوراق حساب ممتاز استفاده کنند؛ بر این اساس زوجین می‌توانند در تهران برای یک پلاک ثبتی در مجموع ۱00 میلیون تومان، در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت80 میلیون تومان و در سایر مناطق شهری 6۰ میلیون تومان استفاده نمایند. به علاوه اینکه ۱۰ میلیون تومان وام جعاله نیز برای آنها در نظر گرفته می‌شود
نرخ سود اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن
مدیر شعب مازندران، نرخ سود این اوراق را ۱۷.۵ درصد اعلام کرد و افزود: دوره بازپرداخت آن نیز ۱۲ سال است. اقساط ماهیانه برای تهران برای یک زوج یک میلیون و 650 هزار تومان، در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، یک میلیون و 330 هزار تومان و سایر مناطق شهری 999 هزار تومان است. البته در این تسهیلات شرط تاریخ ازدواج ملاک نیست.
تقوی ادامه داد : 
ازاین پس تسهیلات خریدمسکن ازمحل اوراق گواهی حق تقدم استفاده ازتسهیلات مسکن به زوجین بدون توجه به تاریخ ازدواج پرداخت میشودوشرط ازدواج اول درپرداخت تسهیلات به زوجین ازمحل اوراق وصندوق پس اندازمسکن یکم نیزحذف شده است .
طرح سوم: حساب جوانان
تقوی در بیان توضیحات طرح سوم نیز گفت: در طرح حساب جوانان، مشتریان گرامی و دارندگان حساب پس انداز جوانان افتتاحی سالهای 81،80،79 می‌توانند علاوه بر دریافت اصل سپرده‌گذاری و تسهیلاتی که بر اساس آن به آنها تعلق می‌گیرد، صد درصد آن را نیز تسهیلات بدون سپرده دریافت کنند به طوری که این وام ۶۰ میلیون تومان در تهران، ۵۰ میلیون تومان در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و ۴۰ میلیون تومان در سایر شهرها است.
وی اضافه کرد: نرخ سود تسهیلات از محل حساب جوانان۱1 درصد با دوره بازپرداخت ۲۰ ساله است.
به جای اجاره، قسط پرداخت کنید و خانه‌دار شوید
وی با اعلام اینکه تمامی این سه طرح مذکور قابلیت اجرا دارد، در پاسخ به بالا بودن اقساط وام‌های مذکور، گفت: در حال حاضر در تهران هزینه اجاره‌ی یک خانه صد متری، دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است؛ بنابراین یک زوج می‌توانند به جای هزینه این رقم، آن را صرف پرداخت اقساط وام کرده و صاحب‌خانه شوند، ضمن اینکه ارزش خانه نیز در حال رشد است به طوری که متوسط نرخ رشد قیمت مسکن در طول ۲۰ سال گذشته سالانه ۲۴ درصد بوده است و هر چهار سال یک بار، ارزش خانه یک برابر می‌شود، بنابراین نرخی کمتر از ۱1 درصد در کشور برای تسهیلات بانکی وجود ندارد.البته پرداخت اقساط بصورت پلکانی هم میسر می باشد..
آخرین بروزرسانی 1395/7/5