فهرست اخبار فهرست اخبار

بازدید عضو هییت مدیره از شعبه محمودآباد مازندران

مهندس بلگوری عضو هییت مدیره بانک با همراهی صالحی مدیر امور پشتیبانی و ساختمان ، گودرزی رییس اداره کل پیگیری و وصول مطالبات ومصطفی تقوی مدیر شعب مازندران در حاشیه مراسم افتتاحیه بازآموزی ویژه معاونین حراست مدیریتهای شعب سراسر کشور از شعبه محمودآباد بازدید و از نزدیک در جریان روند فعالیتها قرار گرفتند .
مهندس بلگوری عضو هییت مدیره بانک با همراهی صالحی مدیر امور پشتیبانی و ساختمان ، گودرزی رییس اداره کل پیگیری و وصول مطالبات ومصطفی تقوی مدیر شعب مازندران در حاشیه مراسم افتتاحیه بازآموزی ویژه معاونین حراست مدیریتهای شعب سراسر کشور از شعبه محمودآباد بازدید و از نزدیک در جریان روند فعالیتها قرار گرفتند .
مصطفی تقوی مدیر شعب مازندران در این بازدید به ارایه گزارش اجمالی از وضعیت بانک در استان و شعب تحت پوشش پرداخت .
مهندس بلگوری عضو هییت مدیره بانک در بخشی از سخنان خود با اشاره به خوشنامی بانک مسکن و پیشینه آن خاطرنشان کرد : بانک مسکن از بانکهای معتبر و خوشنام کشور است که از برند خوشنامی بانک باید به عنوان یک مزیت رقابتی استفاده کنیم و این خوشنامی محصول تلاش نیروی انسانی ارزشمند بانک است .
عضو هییت مدیره با اشاره به جذب منابع ارزانقیمت در کاهش بهای تمام شده پول افزود : با توجه به سیاست اعتباری انبساطی در سال جاری باید برای جذب منابع ارزانقیمت به ویژه جاری تلاش روزافزونی داشته باشیم و در این راستا اعتبارسنجی مشتری باید کاملا رعایت شود و به شیوه ای صحیح و درست صورت پذیرد .
بلگوری ادامه داد : حساب صندوق مسکن یکم به عنوان منابع ارزانقیمت می تواند در جهت رعایت ترکیب سپرده ها و جمع آوری منابع خرد پایدار مثمرثمر باشد .
عضو هییت مدیره در ادامه با اشاره به پیگیری مطالبات معوق اظهار نمود : بانک یک سازمانی است که پیگیری مستمر در آن بسیار مهم است و در پیگیری مطالبات معوق با عنایت به زمان بر بودن و صرف هزینه زیاد در اقدامات حقوقی وصول مطالبات سعی گردد با مشتریان ضمن پیگیری مذاکره گردد و راهکارهای مناسب وضعیت مشتری جهت وصول مطالبات اعمال گردد و در نهایت اگر راهکارهای مناسب منجر به وصول نگردد نسبت به پیگیری قانونی از طریق مراجع قانونی در دستور کار قرار گیرد .
جانمایی مطلوب شعب استیجاری ، کاهش بهای تمام شده پول ، پیگیری و رصد امور شعب و رهنمودهای لازم به منظور ارتقای کیفی عملکرد شعبه از دیگر سخنان عضو هییت مدیره در این بازدید بوده است .
همچنین در این بازدید صالحی مدیر امور پشتیبانی و ساختمان بانک به نقش کارکنان در موفقیت هر شعبه اشاره کرد و افزود : با توجه به عرصه رقابت و تنگاتنگ کنونی نیروی انسانی بزرگترین سرمایه بانک بوده و در این مسیر توانمندی و تعصب سازمانی کارکنان توام با خوشنامی بانک می تواند عامل مهم در جهت تحقق اهداف باشند .
آخرین بروزرسانی 1395/11/4