فهرست اخبار فهرست اخبار

عضو هییت مدیره بانک باهمراهی مدیران ارشد بانک از شعب شهرستان بابلسر بازدید نمودند

با هدف دیدار از همکاران و ایجاد انگیزه مضاعف خدمت رسانی ،جعفر آقا ملایی عضو هییت مدیره بانک با همراهی مرتضی صالحی مدیر امورپشتیبانی و ساختمان ، ناصر رفیعی رییس اداره کل آموزش و مصطفی تقوی مدیر شعب استان از شعب مرکزی و شهید رجایی بابلسر بازدید نمودند .
در این دیدارمصطفی تقوی مدیر شعب استان به ارایه گزارش اجمالی از عملکرد مدیریت و شعب تحت پوشش پرداخت.
 آقا ملایی عضو هییت مدیره بانک در بازدید از شعبه تازه بازسازی شده مرکزی بابلسر نقش زیباسازی و بازسازی شعب را در جذب منابع جدید با اهمیت دانست و خواستار شد تا با ایجاد روحیه شاد و انگیزه لازم برای کارکناناز موقعیت فراهم شده در جهت جذب منابع و حفظ مشتریان اهتمام لازم را معمول دارند.
عضو هییت مدیره بانک با تاکید بر بروز بودن دانش سازمانی در ارایه خدمات بانکی افزود: باید با آگاهی از خدمات و محصولات و تسلط کافی بر بخشنامهای بانک ، خدمات بانک را به مشتریان عرضه کرده تا جوابگوی نیاز مشتریان بوده ودراین راستا باید صادقانه عمل نماییم.
عضو هییت مدیره بانک علاوه بر ارایه رهنمودها و توصیه های لازم، به برخی سؤالات و ابهامات همکاران در جذب منابع و سیاستهای اعتباری پاسخ داده و با تاکید بر بازاریابی درست مصارف با توجه به سیاست اعتباری انبساطی فعلی آن را جوابگوی نیازهای مشتریان دانسته و در این خصوص پرداخت تسهیلات با رعایت بهداشت اعتباری و کنترل ونطارت شده را ملحوظ نظر قرار دادند .
آخرین بروزرسانی 1395/11/4