فهرست اخبار فهرست اخبار

دوره آموزشی ساب پورتال سازمانی بانک

دوره آموزشی ساب پورتال ویژه کارشناسان روابط عمومی مدیریتها برگزارشد
به منظور بروز رسانی پایگاه استانی دوره آموزشی ساب پورتال ویژه کارشناسان روابط عمومی مدیریتها درمحل اداره کل آموزش برگزار شد.
آخرین بروزرسانی 1396/2/25