فهرست اخبار فهرست اخبار

تحقق114درصدی سرانه آموزشی مدیریت شعب استان مازندران

مدیریت شعب مازندران توانست در سال95 با برگزاری 46831 نفر ساعت کلاس آموزشی در 87 دوره برای 3808نفر از کارکنان وتحقق 114درصدی ، شاخص کیفی خیلی خوب راکسب نماید.

سید حسین حاجی پور معاون اجرایی مدیریت شعب استان مازندران  اظهار نمود: در راستای  اجرای برنامه سالیانه آموزشی بانک و در جهت ارتقا سطح دانش کاری کارکنان به جهت ارایه خدمات مطلوب به مشتریان ،مدیریت شعب  مازندران توانست در سال95 با برگزاری 46831 نفر ساعت کلاس آموزشی در 87 دوره  برای 3808نفر از کارکنان وتحقق 114درصدی ، شاخص کیفی خیلی خوب راکسب نماید.

حاجی پور در ادامه خاطر نشان کرد:سرانه آموزشی مورد انتظار در برنامه آموزشی سال 95مدیریت 59ساعت بوده است که با توجه به کسب سرانه خالص کل 5/67ساعت ،114درصد از سرانه پیش بینی شده در سال 95محقق شده است.

آخرین بروزرسانی 1396/2/30