شماره تماس اداره کل آموزش شماره تماس اداره کل آموزش

برای برقراری ارتباط با اداره کل آموزش می توان از شیوه های زیر استفاده کرد:
 

ریاست اداره کل آموزش - آقای رفیعی: 88519635-021

تلفنخانه: 88519600-021
فاکس:88519644-021
آدرس پست الکترونیک : Learn@bank-maskan.ir  
آدرس پستی : تهران خیابان سهروردی شمالی – ضلع شمالی میدان شهید قندی - ساختمان بانک مسکن – اداره کل آموزش

کد پستی : 1556916811