قانون جدید چک قانون جدید چک

 

 

از تاریخ 1400/01/14 دستورالعمل اجرایی اصلاحی قانون صدور چک و ثبت الکترونیکی چک های جدید در سامانه صیاد الزامی است.

  • الزامات قانونی چک های جدید

1- لزوم ثبت تمام چک های جدید در سامانه صیاد، هنگام ثبت، تایید و انتقال

2- ممنوعیت دارندگان چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، از صدور چک جدید و ثبت آن در سامانه صیاد

3- لزوم صدور چک در وجه ذینفع مشخص و ممنوعیت صدور آن در وجه حامل در سامانه صیاد

4-جایگزینی پشت نویسی چک های طرح جدید از طریق ثبت انتقال در سامانه صیاد

راهنمای صدور،دریافت و انتقال چک های جدید در سال1400

 

1- صادر کننده چک باید مراحل زیر را طی کند.

ثبت مندرجات شامل تاریخ سررسید، مبلغ، اطلاعات هویتی ذینفع و در برگ چک

مراجعه به سامانه صیاد از طریق تلفن‌همراهی که سیم‌کارت آن متعلق به صادرکننده چک است.

1) ا حراز هویت در اینترنت بانک و برنامک موبایلی بانک
2) احراز هویت در برنامک های موبایلی حوزه پرداخت ، دانلود برنامک ها از طریق نشانی www.shaparak.ir
3) احراز هویت در شعب بانک های عامل طبق روال‌های موجود

ورود مندرجات چک در سامانه صیاد

 

 

 

2-دریافت کننده چک باید مراحل زیر را طی کند.

مراجعه به سامانه صیاد از طریق تلفن‌همراهی که سیم‌کارت آن متعلق به گیرنده چک است
1) ا حراز هویت در اینترنت بانک و برنامک موبایلی بانک
2) احراز هویت در برنامک های موبایلی حوزه پرداخت ، دانلود برنامک ها از طریق نشانی www.shaparak.ir
3) احراز هویت در شعب بانک های عامل طبق روال‌های موجود
استعلام و تطبیق مندرجات برگ چک شامل تاریخ سررسید، مبلغ، اطلاعات هویتی ذینفع

تایید یا رد چک براساس انطباق یا عدم انطباق مندرجات

 
در صورت تایید چک

چک در وضعیت ثبت نهایی تلقی گردیده و قابلیت نقد شدن در سررسید را خواهد داشت.

 

 

3-انتقال دهنده چک باید مراحل زیر را طی کند

مراجعه به سامانه صیاد از طریق تلفن‌همراهی که سیم‌کارت آن متعلق به صادرکننده چک است.

1) ا حراز هویت در اینترنت بانک و برنامک موبایلی بانک
2) احراز هویت در برنامک های موبایلی حوزه پرداخت ، دانلود برنامک ها از طریق نشانی www.shaparak.ir
3) احراز هویت در شعب بانک های عامل طبق روال‌های موجود

ورود اطلاعات برگ چک متعلق به انتقال دهنده در سامانه صیاد

ورود اطلاعات مربوط به قلم اطلاعاتی بابت و هویت ذینفع جدید چک (انتقال‌گیرنده)

 

 

 

استعلام وضعیت اعتباری صادر کننده چک به دو روش:

سامانه پیامکی 701701 پورتال بانک مرکزی

 
 
برای مشاهده توضیحات کامل در مورد قوانین و نوآوری‌های جدید چک، بروشور و راهنمای طرح جدید چک را دانلود کنید
 
 
 

اینفوگرافیک اینفوگرافیک

اینفوگرافیک چک

اسناد
نام  
تصوير کوچک دریافت فایل (132k) (نمایش در پنجره‌ی جدید)
تصوير کوچک دریافت فایل (129k) (نمایش در پنجره‌ی جدید)

فیلم های آموزشی فیلم های آموزشی

چک99