راهنمای پایانه خودپرداز راهنمای پایانه خودپرداز

خودپرداز بانک مسکن

سرویس های مخصوص کارت های بانک مسکن :

صورت حساب (جزیی و یارانه) ، تغییر رمز اول، تخصیص یا تغییر رمز دوم ، انتقال وجه با شناسه شبا (پایا) ، انتقال به کارت با شناسه واریز ، انتقال به حساب با شناسه واریز ، برداشت بدون کارت ، انسداد کارت ، تغییر حساب پیش فرض ، انتقال به حساب ، سرویس چندکارت و یک حساب ، سرویس چند حسابی ، انتخاب نوع اسکناس ، ارسال پیامک برای کلیه عملیات مرتبط با تغییرات کارت

صورت حساب جزیی : از طریق این سرویس مشتری می تواند حداکثر ۱۰ گردش آخر یکی از حسابهای متصل به کارت خود را مشاهده نماید .

صورت حساب یارانه : در صورتیکه حساب انتخابی مشتری به منظور واریز یارانه استفاده شود، مشتری می تواند از طریق این سرویس، حداکثر ۱۰ گردش آخر مربوط به واریز یارانه حساب انتخابی را دریافت نماید .

تغییر رمز اول : از طریق این سرویس مشتری می تواند رمز اول کارت خود را تغییر دهد .

تخصیص یا تغییر رمز دوم : با این سرویس مشتری می تواند به کارت خود رمز دوم تخصیص داده یا نسبت به تغییر رمز دوم از قبل اختصاص داده شده اقدام نماید

 انتقال وجه با شناسه شبا (پایا) :

تنها بانک دارنده امکان انتقال از طریق سرویس پایا (IBAN) بر روی دستگاه خود پرداز: سرویس های پایا با استفاده از شماره ی شبا تا سقف تعیین شده توسط بانک مرکزی ج.ا.ا بر روی دستگاه های خود پرداز بانک مسکن قابلیت اجرا دارند و این تراکنش با اتصال به سامانه OTP و ایجاد اهراز هویت دو عاملی سبب ارتقا ضریب امنیتی تراکنش مذکور می گردد.

 

نکات حایز اهمیت در این سرویس ها بشرح ذیل می باشد : 

  • حداقل مبلغ انتقال وجه سرویس پایا ۱ ریال می باشد و در فواصل زمانی سامانه پایا انجام می شود.
  • انجام این عملیات صرفاً از طریق مسکن کارت امکان پذیر است.

انتقال با شناسه واریز(انتقال به کارت انتقال به حساب) :

یکی از عوامل موثر در جلب رضایت مشتریان توسط هر سازمانی، میزان تناسب خدمات ارایه شده با نیازمندیهای روز مشتریان می باشد. در این راستا و بنا بر درخواستهایی که از سوی برخی موسسات خاص همانند شرکت های بیمه به منظور ایجاد امکان شناسایی واریز کننده به حساب ایشان صورت گرفت، راه اندازی سرویس انتقال وجه با امکان درج شناسه واریز بر روی درستگاه خودپرداز پیاده سازی گردید .

برای دسترسی به منوی انتقال وجه با شناسه واریز پس از  وارد نمودن مسکن کارت به خودپرداز بانک مسکن توسط مشتری و انتخاب  منوی "انتقال وجه یا پرداخت اقساط" و منوی "انتقال با شناسه واریز" امکان "واریز به حساب" یا "واریز به کارت" دارای شناسه واریز برای مشتری فراهم گردیده است  .در این حالت علاوه بر شماره حساب  یا شماره کارت و مبلغ، شناسه واریز نیز از مشتری اخذ و پس از بررسی شماره حساب و شناسه واریز امکان انتقال برای مشتری فراهم گردیده است.

برداشت بدون کارت :

 در این نوع سرویس مشتری دارای مسکن کارت با مراجعه به یکی از دستگاه های خود پرداز بانک مسکن ابتدا کارت و رمز خود را وارد می کند.سپس از طریق منوی "شارژ و سایر خدمات" نسبت به انتخاب گزینه "خدمات برداشت بدون کارت" اقدام نموده وپس از فشردن گزینه"صدور قبض برداشت بدون کارت" مبلغ درخواستی خود را که می بایست حداقل ۵۰ هزار ریال و حداکثر ۲ میلیون ریال باشد وارد می نماید.


سرویس چند کارت و یک حساب :

 از طریق این سرویس امکان صدور چند کارت با نامهای مختلف برای اقوام درجه یک با محدودیت تعداد و سقف برداشت در طی بازه زمانی مشخص وجود دارد که کلیه کارت های صادره از یک حساب منشعب می شوند.


سرویس چند حسابی :

از طریق این سرویس امکان اتصال چند حساب با ماهیت یکسان به یک کارت وجود دارد. در این حالت در صورتیکه مشتری از کارت خود در خودپردازهای بانک مسکن استفاده نماید، قبل از انجام هر تراکنش لیست کلیه حساب های متصل به کارت برای مشتری نمایش داده شده و مشتری این امکان را دارد که از لیست نمایش داده شده یکی را برای انجام تراکنش انتخاب نماید . 

انتقال به حساب: 

 انتقال مابین حساب های متصل به کارت: در این سرویس مشتری با مراجعه به دستگاه های خود پرداز بانک مسکن می تواند بین حساب های تعریف شده کارت خودانتقال وجه انجام دهد. برای این منظور مشتری پس از ورود کارت و رمز خود از طریق منوی "انتقال وجه یاپرداخت اقساط" و "انتقال به حساب مسکن" نسبت به انتخاب گزینه "انتقال به حساب های متصل به کارت" اقدام نماید. 


تغییر حساب پیش فرض کارت :

 از طریق این منو به شرح ذیل مشتری می تواند حساب پیش فرض کارت خود را با یکی از حساب های دیگر کارت جایگزین نماید، به شرطی که حساب مورد نظر، پیش فرض کارت دیگری نباشد .


انسداد کارت از طریق منوهای بدون کارت :

 از طریق این سرویس بصورت ذیل مشتری می تواند در شرایط اضطراری شماره کارت خود و رمز دوم آن را وارد نموده و کارت مورد نظر را در لیست سیاه و مسدودی قرار دهد و در زمان مناسب برای اقدامات بعدی به شعبه مراجعه کند .

 

ارسال پیامک برای کلیه عملیات مرتبط با تغییرات کارت : 

 در صورت انجام هر گونه تغییر بر روی مسکن کارت مانند کارت المثنی ، رفع مسدودی کارت ، تغییر رمز اول و دوم و ... پیامکی برای صاحب کارت حاوی نوع تغییر ارسال می شود . بدین ترتیب هرگونه سوی استفاده احتمالی از کارت غیر ممکن می گردد.

 
امکان انتخاب نوع اسکناس از روی دستگاه خود پرداز : 

 از طریق این سرویس دارنده مسکن کارت می تواند با مراجعه به دستگاه خود پرداز بانک مسکن، جهت برداشت وجه های بالاتر از پانصد هزار ریال، نوع اسکناس دلخواه خود را از میان اسکناس های موجود در دستگاه خود پرداز انتخاب نماید و در صورت امکان دستگاه خود پرداز بر حسب نوع انتخاب، مبلغ را پرداخت می نماید . برای استفاده از این سرویس مشتری می بایست پس از انتخاب "سایر مبالغ"  از منوی برداشت وجه میزان وجه درخواستی را وارد نمایید و در صورتیکه این مقدار از پانصد هزار ریال بیشتر باشد مشتری به صفحه "انتخاب نوع اسکناس"و یا "پرداخت پیش فرض" هدایت می گردد که با وارد شدن به منوی"انتخاب نوع اسکناس" می تواند از میان اسکناس های موجود در دستگاه ، نوع اسکناس های دلخواه را درخواست نماید .


سرویس های مشترک کارت های بانک مسکن و کارت های شتاب :

اعلام موجودی ، پرداخت وجه ، پرداخت قبوض ، شارژ تلفن همراه ، انتقال وجه ، پرداخت اقساط ، کمک به سازمان های خیریه و ...

اعلام موجودی : مشتری با مراجعه به دستگاه خودپرداز و وارد نمودن کارت و رمز خود می تواند از این سرویس استفاده نماید .

پرداخت وجه :مشتری با مراجعه به خودپرداز و وارد نمودن کارت و رمز خود می تواند گزینه برداشت وجه را انتخاب نماید که به ۲ حالت برداشت وجه امکان پذیر است :

  • انتخاب مبلغ مورد نظر از منوی نمایش داده شده 
  • انتخاب گزینه مبالغ دیگر و وارد نمودن مبلغ مورد نظر

نکته: حداقل مبلغ انتخابی برای کلیه کارت ها ۰۰۰ر۵۰ریال و حداکثر مبلغ انتخابی برای کارت های مسکن ۰۰۰ر۰۰۰ر۲ریال می باشد.

ضمن آنکه رعایت سایر شرایط و محدودیت های مربوط به کارت سایر بانک ها از طرف صادره کننده کارت صورت می گیرد.

پرداخت قبوض: 

مشتری با مراجعه به دستگاه خودپرداز و وارد نمودن کارت و رمز خود از طریق گزینه پرداخت قبض به دو صورت می تواند از این سرویس استفاده نماید

  • پرداخت از طریق صفحه کلید: با انتخاب این گزینه مشتری می بایست ابتدا شناسه قبض و سپس شناسه پرداخت قبض خود را وارد نماید .
  • پرداخت از طریق بارکد خوان:با انتخاب این گزینه قسمت بارکد خوان دستگاه خودپرداز فعال شده و مشتری می بایست قسمت بارکد قبض خود را مقابل قسمت بارکد خوان دستگاه قرار دهد.

شارژ تلفن همراه:

مشتری پس از ورود به منوی "شارژ و سایر خدمات" با انتخاب اپراتور و گزینه شارژ دستی، می تواند از لیست مبالغ، مبلغ مورد نظر را انتخاب و پس از تایید مشخصات شارژ درخواستی در صفحه تاییدیه، رسید حاوی رمز را دریافت نماید.

شارژ مستقیم (top up) :

 این سرویس به مشتری این امکان را می دهد که با مراجعه به دستگاه های خود پرداز بانک مسکن نسبت به شارژ مستقیم اپراتور های ایرانسل و همراه اول اقدام نماید . به این صورت که شماره تلفن همراه مورد نظر و مبلغ درخواستی را وارد نموده و تلفن همراه مذکور به میزان ملبغ وارد شده شارژ می گردد. 

شارژ برچسب پرداخت الکترونیکی عوارض: 

  مشتری با مراجعه به دستگاه های خود پرداز بانک مسکن ،شماره برچسب الکترونیکی عوارض معتبر خود را وارد نموده و پس از آن مبلغ دلخواه را وارد نموده یا از مبالغ موجود دستگاه خود پرداز مبلغ مورد نظر و برچسب خود را شارژ می نماید.

سرویس آوا :
این سرویس برای نخستین بار بر روی خودپردازهای بانک مسکن برای مشتریان روشندل و افراد کم توان و کم سواد راه اندازی شده است و دراین سرویس در حین انجام تراکنش ،راهنمای صوتی دستگاه با پخش کلیه پیامهای نمایش داده شده بر روی خودپرداز از جمله شماره کارت و نام ، مرحله به مرحله انجام تراکنش را برای مشتری از طریق بلندگوهای خودپرداز پخش نموده که دراین صورت امکان هرگونه اشتباه و سوی استفاده را به حداقل می رساند .

 

کمک های مردمی:

 با ورود به منوی "شارژ و سایر خدمات" و انتخاب گزینه "واریز به حساب های خیریه" لیست سازمان های خیریه طرف قرار داد با بانک مسکن برای مشتری نمایش داده می شود که وی می تواند با انتخاب سازمان مورد نظر خود نسبت به ورود مبلغ دلخواه اقدام نماید . در پایان صفحه تاییدیه برای مشتری نمایش داده می شود که با تایید آن مبلغ از حساب مشتری کسر و به حساب سازمان واریز می­گردد. دسترسی به ادامه لیست موسسات خیریه طرف قرارداد بانک مسکن از طریق گزینه "سایرموسسات" امکان پذیر می باشد.

انتقال وجه : مشتری با مراجعه به خودپرداز و وارد نمودن کارت و رمز خود می تواند نسبت به انتقال وجه یا پرداخت اقساط اقدام نماید . جهت این عمل می بایست ابتدا گزینه "انتقال وجه یا پرداخت اقساط" را انتخاب و از طریق یکی از گزینه های "انتقال به کارت مسکن" ، "انتقال به کارت شتاب " یا " پرداخت قسط" نسبت به وارد نمودن شماره کارت مقصد و مبلغ مورد نظر اقدام نماید. در انتها مشخصات صاحب حساب مقصد و مبلغ برای تایید به مشتری نمایش داده می شود که در صورت تایید آن توسط مشتری، انتقال وجه یا پرداخت اقساط صورت می پذیرد.

پروسه های امنیتی کارت ها :

  • اگر از آخرین تاریخ تغییر رمز کارت مشتری بیش از یک سال گذشته باشد کارت مورد نظر در درگاههای بانک مسکن به غیر از درگاه های مجازی (موبایل بانک، تلفنبانک و اینترنت بانک مسکن) قابلیت انجام هیچ گونه فعالیتی را نخواهد داشت و مشتری می بایست نسبت به تغییر رمز خود اقدام نماید .
  • زمانی که مشتری رمز یا کارت المثنی می گیرد و یا برای اولین بار کارت خود را دریافت می کند می بایست یکبار شخصاً نسبت به تغییر رمز خود اقدام نماید در غیر این صورت کارت مورد نظر در هیچ یک از درگاه های بانک مسکن یا شتاب قابلیت استفاده نخواهد داشت.
تاریخ ویرایش1398/7/14- 7:6