بانک ساختمان بانک ساختمان

در سال 1353 بانک ساختمان با مشارکت برخی از بانک‌ها و مؤسسات دولتی تاسیس شد. این بانک در نیمه دوم سال 1353با ماهیت سهامی عام شروع به فعالیت نمود.
 
 
 
وظایف این بانک، اعطای تسهیلات به منظور توسعه صنعت ساختمان و مسکن و اجرای طرح‌های عمرانی ازجمله موارد زیر بوده است: 
 •  آپارتمان سازی و ایجاد واحدهای مسکونی
 •  ساخت مراکز تجاری مانند دفاتر، فروشگاه های بزرگ و نظایرآن
 •  ایجاد تاسیسات توریستی از جمله هتل ، متل ، رستوران، پلاژ و مراکز تفریحی
 •  اجرای طرح های عمرانی شهری و روستایی
 •  نوسازی قسمت های شهری به صورت واحدهای بزرگ و همچنین ایجاد شهرک ها
 •  توسعه صنایع وابسته به امور ساختمانی
 •  استقرار تاسیسات زیربنایی و ارتباطی مربوط
 • به منظورتامین اهداف فوق فعالیتهای بانک ساختمان در زمینه های زیرمتمرکزگردیده بود:
 •  تولید مصالح و اجزای ساختمانی بصورت انبوه
 •  سیستم های صنعتی ساختمان وکارخانه های خانه سازی و تولید قطعات پیش ساخته
 •  اجرای طرح های ساختمانی و طرح های عمران شهری و روستایی
 •  ارایه خدمات بعد از پایان عملیات ساختمانی
 •  ایجاد تسهیلات لازم برای خریداران واحدهای ایجادشده
 • سرمایه این بانک به مبلغ شش میلیارد ریال (منقسم به ششصدهزار سهم ده هزارریالی) بود.
 • کارکنان بانک ساختمان شامل 90 نفر (70 نفررده کارمندی و20 نفرخدماتی ) بودند.

توزیع کارمندان برحسب مدرک تحصیلی نشان می دهدکه 8 نفر مهندس در رشته ساختمان، 5 نفردارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس ، 18نفرلیسانس ، 32 نفردیپلم و7 نفرکمتر از دیپلم بودند. ویژگی بارز این بانک نگرش جدید و ارایه سطوحی پیشرفته تر در فعالیت های بخش ساختمان بوده است . اگرچه بانک به علت کوتاهی دوران فعالیت و محدودیت سازمانی خود نتوانست درصد قابل توجهی از دیدگاه های مطرح شده را به مرحله اجرا درآورد، اما طرح جنبه های مختلف آن می تواند زمینه مفیدی برای بحث و بررسی و ارایه طریق باشد. حجم فعالیت های بانک بنا به دلایل فوق نسبتاً محدود بود، به طوری که طی مدت تشکیل خود درحدود131 فقره وام به مبلغ 16 میلیارد ریال به منظور احداث وتکمیل 124 طرح مجتمع مسکونی، اداری و تجاری پرداخت نمود. صدور ضمانت نامه (به منظور حسن انجام کار، استرداد وجه الضمان ، پیش پرداخت حسن اجرای تعهدات ، شرکت درمناقصه ترخیص کالا و تضمین وام) یکی دیگر از فعالیت های عمده بانک بود که رقمی درحدود 10.8 میلیارد ریال را تشکیل داد که در مرحله ادغام پاره ای از آنان به علت مغایرت های متعدد با ضوابط مربوطه و عدم انطباق مالی مشکلاتی را با خود به همراه داشت. این بانک به منظور ایجاد شرکت های توریستی و ساختمانی و نیز تشویق و ترغیب سرمایه گذاری بخش خصوصی با شرکت هایی مشارکت نمود که بعضاً بعد از ادغام در قبال بدهی خود به تملک بانک درآمدند، تعدادی از این شرکت ها عبارتند از: شرکت های باسایک، اکوپال، کوشش بنا، ناواکو، ‌سرمایه گذاری و هتل سازی ایران و فرانسه.»

تاریخ ویرایش1399/2/29- 8:44