هیات مدیره هیات مدیره

بازگشت

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره
تلفن : 021-88874180
نمابر : 021-82932808
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه هشتم-کد پستی:۱۹۹۴۷۶۳۸۱۱۱
مدیریت ها و ادارات تحت نظارت :
  • مدیریت امور فناوری اطلاعات و ارتباطات(اداره کل فناوری اطلاعات،اداره کل خدمات نوین)
  • مدیریت امور حقوقی و وصول مطالبات(اداره کل حقوقی،اداره کل پیگیری وصول مطالبات)
  • اداره کل اموربین الملل
  • اداره کل آمار واطلاعات
  • اداره کل حسابرسی داخلی