رؤسای ادارات کل رؤسای ادارات کل

بازگشت

سرپرست اداره کل امورکارکنان

منوچهر فتح آبادی
سرپرست اداره کل امورکارکنان
تلفن : 021-66718073
نمابر : 021-66701295
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن-طبقه چهارم