رؤسای ادارات کل رؤسای ادارات کل

بازگشت

رییس اداره کل بازاریابی

رضا صادقی اقدم
رییس اداره کل بازاریابی
تلفن : 021-66576536
نمابر : 021-66576536
آدرس پستی : خيابان آزادي- خيابان رودكي شمالي- نبش خيابان پرچم- طبقه فوقاني شعبه توحيد- اداره كل بازاريابي