اطلاعیه ها اطلاعیه ها

بازگشت

آشنایی با طرح جدید اسکناس 50هزار ريالی و نکات امنیتی

آشنایی با طرح جدید اسکناس 50هزار ريالی و نکات امنیتی

1- نخ امنیتی پنجرهای هولوگرافیک
این نخ دارای پوشش ویژهای است که در مقابل نور و با تغییر زاویه دید، به صورت هفترنگ دیده میشود. همچنین بر روی آن عبارت لاتینI.R.IRAN  درج شده است.

2- نخ امنیتی پنهان
این نخ که به صورت پنهان در خمیره کاغذ قرار گرفته است، در مقابل نور به سهولت قابل رؤیت است و همچنین عبارت لاتین I.R.IRAN بر روی آن درج شده است.

3- تصویر مکمل
قسمتی از عدد ۵ در رو و قسمتی دیگر از آن در پشت اسكناس چاپ شده که در مقابل نور همدیگر را تکمیل کرده و عدد ۵ را به صورت کامل نمایان میسازد.

4- چاپ برجسته
این نوع چاپ با انگشتان دست به سهولت قابل لمس و شناسایی میباشد. تصویر پرتره حضرت امام خمینی (ره)، عبارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ارزش اسمی اسكناس به این روش چاپ شدهاند.

5- واترمارک و الکتروتایپ
تصویر سهبعدی پرتره حضرت امام (ره) همراه با عدد ۵ به صورت لاتین که به شکل مخفی در خمیره کاغذ قرار گرفته و در مقابل نور به راحتی قابل رؤیت می‌باشد.

6- الیاف فلورسنتی نامرئی
در فرایند ساخت کاغذ اسكناس از الیاف فلورسنت نامرئي استفاده شده است که در زیر نور ماوراء بنفش، در رنگهای آبی، قرمز، سبز و زرد قابل مشاهده ميباشد.

7- شماره سریال
چاپ شماره سریالها با استفاده از مرکب قرمز فلورسنت انجام شده و تحت تابش نور ماوراء بنفش به رنگ طلایی مایل به زرد تغییر طیف میدهند.

8- ریز نوشته (میکرو پرینت)
نوشتههای بسیار ریزی که با ابزار بزرگنمایی قابل رؤیت هستند و تنها دستگاههای چاپ امنیتی قادر به چاپ آنها هستند.

9- طراحی خطی سهبعدی (مدالین)
نوع ویژهای از طراحی امنیتی است که در آن نقوش به صورت برجسته به نظر میآیند.

 

 

 

 

ساعت : 12:24:00
تاريخ : 1400/01/05