اطلاعیه ها اطلاعیه ها

بازگشت

فراخوان ارسال و ارائه راهكارها و پيشنهادها جهت تحقق شعار سال 1400

فراخوان ارسال و ارائه راهكارها و پيشنهادها جهت تحقق شعار سال 1400

با عنايت به نام‌گذاري سال 1400 توسط مقام معظم رهبري تحت عنوان «توليد، پشتيباني‌ها و مانع زدائي‌ها» و تأكيد بر لزوم پشتيباني همه جانبه از توليد و رفع موانع موجود در مسير آن در كشور و با توجه به ظرفيت بالاي بخش مسكن و ساختمان در جهت رونق توليد، بدين منظور بانك مسكن در نظر دارد علاوه بر تلاش مضاعف در راستاي بهبود كليه فرايندهاي ارائه خدمات خود، از نظرات و پيشنهادهاي سازنده مشتريان بانك در حوزه پرداخت تسهيلات و ارائه خدمات نيز بهره مند گردد. بدین منظور خواهشمند است جهت كسب پيشنهادها و راهكارهاي مشتريان بانك (توليدكنندگان فعال در بخش مسكن و ساختمان، سازندگان و پيمانكاران واحدهاي مسكوني، كارآفرينان حوزه مسكن و ساختمان و امثالهم) در زمينه‌هاي: بهبود فرايندها و روان‌سازي پرداخت تسهيلات، ارتقاء سطح كمي و كيفي ارائه خدمات بانك به مشتريان، تنوع بخشي در ارائه خدمات بانكي، بهبود روش هاي انجام كار و رفع نواقص و موانع موجود، تسهيل و روزآمدسازي فرايندهاي موجود، استفاده بيشتر از فناوري هاي نوين، تسريع و دقت بيشتر در انجام امور مشتريان و . . .  از طريق ارائه نقطه نظرات سازنده، بانك مسكن را در جهت تحقق شعار سال 1400 ياري رسانید.

 

ساعت : 09:52:00
تاريخ : 1400/02/27