تازه های اخبار تازه های اخبار

همايش رابطان بازاريابي استان با هدف آموزش ، تبادل افكار و تجربيات بازاريابي و حركت در مسير سياستهاي ابلاغي بانك با حضورعلی کشاورز رئيس اداره كل بازاريابي ، مصطفي تقوي مدير شعب استان مازندران ، معاونين مديريت ، برخی رؤساي شعب و رابطان بازاريابي استان در مجتمع فرهنگي ، آموزشي پردیس درياكنار برگزار شد .
[]